Nasza firma powstała z myślą o tych ambitnych przedsiębiorczych ludziach, którzy nie bali się samodzielnie podjąć wyzwania prowadzenia własnego interesu, pomimo świadomości faktu, że zanim, o ile w ogóle, odniesie się sukces trzeba poświęcić całe mnóstwo wysiłku i środków by założone cele zostały osiągnięte. RHL Biuro Doradztwa Podatkowego i Księgowości jest firmą, która nie chce być utożsamiana z klasycznym biurem rachunkowym, których na rynku jest wiele. Chcemy dawać i dajemy naszym klientom o wiele więcej. Po pierwsze świadczenie samych usług księgowych nie ogranicza się tylko do prostego zaewidencjonowania operacji dla potrzeb rozliczeń podatkowych, jak to ma miejsce w większości biur rachunkowych. Nasza usługa obsługi księgowej firm jest kompleksowym procesem.

Większość świadomych przedsiębiorców wie jak niezwykle istotnym czynnikiem sukcesu jest posiadanie aktualnej precyzyjnej informacji wewnętrznej. W każdym przedsiębiorstwie nadrzędnym źródłem tych informacji jest księgowość, czy też mówiąc w bardziej wynaukowiony sposób, system finansowo-księgowy danej firmy. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której biznesowe decyzje podejmowane są bez wiedzy dotyczącej ekonomicznych parametrów prowadzonej działalności. Duże przedsiębiorstwa, które stać na zorganizowanie swojego własnego, wewnętrznego systemu księgowości są w nieco uprzywilejowanej sytuacji. Mogą bowiem pozyskiwać przetworzona informację ze swojego systemu niemal natychmiast. Mniejsze firmy, które powierzyły prowadzenie księgowości klasycznemu biuru rachunkowemu mają z tym co do zasady, problem.

Doradztwo podatkowe, jak sama nazwa wskazuje, polega najogólniej mówiąc na udzielaniu porad w zakresie praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Powyższa definicja doradztwa podatkowego jest logiczna, ale niewystarczająca, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne. Doradztwo podatkowe to zawód, którego wykonywanie regulowane jest aktem prawnym rangi ustawy. Uregulowanie wykonywania tego zawodu ustawą wiąże się ciężarem gatunkowym merytorycznych obowiązków doradców podatkowych, oraz szeroką odpowiedzialnością za wykonywanie powierzonych obowiązków. Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

Obsługa kadrowo - płacowa jest nieodzownym elementem funkcjonowania podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników. Te obowiązki można oczywiście powierzyć zatrudnionej wewnątrz firmy osobie, osobom lub zlecić ich wykonanie podmiotowi zewnętrznemu (outsourcing). Wśród wielu korzyści płynących z powierzenia obsługi kadrowo płacowej podmiotowi zewnętrznemu wymienić możemy:

Faktoring, w porównaniu do innych usług finansowych, jest w naszym kraju jeszcze dość mało popularny i niedoceniany, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to wysoce nowoczesna i wyspecjalizowana usługa finansowa, pozwalająca firmom zmuszonym przez realia rynkowe do udzielania tzw. kredytu kupieckiego, szybko odzyskać (utrzymać) płynność finansową. Faktoring polega na tym, że wyspecjalizowana instytucja finansowa zwana faktorem przyjmuje do finansowania wierzytelności faktoranta ( firmy wystawiającej faktury z odroczonym terminem płatności ). Już w momencie wystawienia i przekazania do finansowania faktury z odroczonym terminem płatności faktor wypłaca faktorantowi tzw. zaliczkę, z reguły w wysokości od 70 % - 90 % kwoty faktury brutto.

Leasing jest nowoczesną formą finansowania inwestycji. Polega on na tym, że wyspecjalizowana firma leasingowa, z reguły powiązana z dużą grupą kapitałowa, oddaje na mocy umowy leasingowej, dany przedmiot leasingu ( inwestycje - środek trwały) leasingobiorcy do korzystania. Leasingobiorca w zamian za korzystanie z przedmiotu leasingu zobowiązany jest płacić leasingodawcy stosowne wynagrodzenie, zwane opłatami leasingowymi. Co do zasady w sumie opłat leasingowych mieści się wartość przedmiotu leasingu wraz z zyskiem leasingodawcy. 
Z punktu widzenia podatkowo - księgowego wyróżniamy dwa rodzaje leasingu. Mianowicie tzw. leasing operacyjny i tzw. leasing finansowy.
 

STRONA STARTOWA


  O FIRMIE


  OFERTA

:: usługi księgowe

:: doradztwo podatkowe

:: obsługa kadrowa

:: doradztwo ekonomiczne


    FAKTORING


  LEASING


  CENNIK


  KONTAKT


  KARIERA


 

 
 

strona ma charakter wyłącznie informacyjny

© COPRIGHT, "RHL" Biuro Doradztwa Podatkowego i Księgowosci Radosław Lekki 2005 - 2006 

30 - 551 Kraków, ul. Limanowskiego 31/16 tel. 012 - 296-20-14, fax 012-296-22-35